Om mig selv


Jeg har beskæftiget mig med grafologi siden 1970 og har bestået eksamen som eksamineret grafolog i Grafologisk Selskab i 1976. Medlem af bestyrelsen og kasserer fra 1978-81. Medlem af eksamenskommisionen i Grafologisk Selskab i årene 1979 - 96.
Det er blevet til hundreder af grafologiske analyser.

Jeg har undervist på forskellige aftenskoler i grafologi for både begyndere og mere øvede. Jeg har også udviklet og afholdt kursus i vurdering af skrifter for en offentlig institution.
Jeg har holdt foredrag på seminarer, højskoler, i private foreninger og klubber.

Forretningsanalyser


Jeg har lavet overordentlig mange grafologiske analyser til brug for ansættelser eller rekruttering. Det har været både analyser til brug for firmaers egne ansættelser og til brug for rekrutteringsfirmaer i bestræbelserne på at finde den bedste kandidat. 
Jeg er pt. tilknyttet et rekrutteringsfirma som fast grafolog.

Private analyser


Disse omfatter både karakteranalyser, udviklingsanalyser og mundtlige analyser.
Jeg har også beskæftiget mig med at beskrive børn ud fra deres tegninger.
Jeg har undervist i grafologi på flere forskellige aftenskoler både for begyndere og videregående.

Medier


I tidens løb er det blevet til mange opgaver i forskellie medier: tv, radio, aviser, magasiner.

Skriftekspert


Jeg har udført opgaver i skriftekspertise for firmaer, advokater, private, og som udpeget skønsmand af Grafologiske Selskab for Københavns Byret, byretter, og ved private tvister.


analyser grafologi skriftekspert.dk